item2

Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap
Box 737, 114 79 STOCKHOLM. info@haro.se • 073-445 95 96
Läs mer på Haros ordinarie hemsida: www.haro.se

Information om Haros föredragsserie för föräldrar – haro-info.se

Länk till Haros ordinarie hemsida finns här: www.haro.se

Här är de föräldraföredrag som Haro inbjuder till hösten 2018:

Flera föredrag för hösten 2018 på fler ställen i Sverige är under planering.

______________________________________________________

Sedan 2015 har Haro presenterat över 40 föräldraföredrag runt om i Sverige från Kiruna i Norrbotten till Malmö i Skåne. Det blir fler under 2018.

Harofinalliggande