item2

Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap
Box 737, 114 79 STOCKHOLM. info@haro.se • 073-445 95 96
Läs mer på Haros ordinarie hemsida: www.haro.se

Information om Haros föredragsserie för föräldrar – haro-info.se

Länk till Haros ordinarie hemsida finns här: www.haro.se

Här är de föräldraföredrag som Haro inbjuder till våren 2017:

• Stockholm den 24 oktober 2017 kl. 18.30-21.00
Tema: Att vara förälder i den digitala tidsåldern

Flera föredrag för våren på fler ställen i Sverige är under planering.

______________________________________________________

Under 2015 presenterade Haro 10 föräldraföredrag från Kiruna i Norrbotten till Helsingborg i Skåne, och under 2016 hela 20 föredrag runt om i Sverige. Våren 2017 har vi hunnit med 6 föredrag och fler är på gång under hösten 2017.

Harofinalliggande